Giấy Miễn thị thực và thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực

Giấy Miễn thị thực và thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực

  • 11/2/2022 7:25:10 AM

Giấy miễn thị thực 5 năm(Visa 5 năm

) là giúp cho những người Việt kiều và vợ, chồng, con cái có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc mỗi lần về nước, không phải trả phí thị thực mỗi khi nhập cảnh. Nếu bạn muốn ở lại lâu hơn 90 ngày thì chi phí để gia hạn cũng thấp hơn nhiều

Evisa Visa 1 lần và thủ tục xin E-Visa Việt Nam

Evisa Visa 1 lần và thủ tục xin E-Visa Việt Nam

  • 11/2/2022 8:52:33 AM

E-Visa là loại Visa 1 lần và có thời hạn tối đa 30 ngày. Và đặc biệt, nó cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau như du lịch, thăm thân, công tác …vv